วิธีการตั้งค่าตัวนับเวลา

1. เข้ามาที่หน้าควบคุม WordPress ไปที่ เรื่อง -> เขียนเรื่องใหม่

2. กดที่รูปนาฬิกาตรงผังควบคุม

3. ทำการตั้งค่าวันที่ คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลของแต่ละช่องที่ต้องใส่

4. กด Insert Countdown

5. ทำการคัดลอกโค้ดแบบย่อที่ได้มา (ไม่จำเป็นต้องบันทึกเรื่อง สามารถกดปุ่มย้ายไปถังขยะได้เลย)

6. กลับมาที่ หน้าหลัก และทำการกดปุ่ม Edit with Elementor

7. เลือกลงมาด้านล่างสุด จากนั้นให้นำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มสีฟ้าขวามือของตัวนับเวลา เลือกที่ Edit Widget

8. นำโค้ดแบบย่อไที่ได้มาวางลงไป จากนั้นจึงกด Update

ข้อมูลเพิ่มเติม

 1. Day field text – พิมพ์ข้อความที่นี่เป็น “วัน”
 2. Hour field text – พิมพ์ข้อความที่นี่เป็น “ชั่วโมง”
 3. Minute field text – พิมพ์ข้อความที่นี่เป็น “นาที”
 4. Second field text – พิมพ์ข้อความที่นี่เป็น “วินาที”
 5. Countdown date picker type – เลือกประเภทตัวนับถอยหลัง Time / Date
 6. Countdown expire time – เวลานับถอยหลังหมดอายุ ( สำหรับเลือกประเภทเป็น Time )
 7. Countdown expire date – นับถอยหลังจนถึงวันหมดอายุ ( สำหรับเลือกประเภทเป็น Date )
 8. After Countdown expire – ตัวเลือกให้กระทำหลังจากนับถอยหลังหมดอายุ Hide countdown – ซ่อนตัวนับ / Show Text – แสดงข้อความ
 9. Message after countdown expire – ข้อความหลังจากการนับถอยหลังหมดอายุ (สำหรับตัวเลือก Show Text)
 10. Countdown timer position – ตำแหน่งตัวจับเวลาถอยหลัง (Left, Center, Right)
 11. Countdown distance from top – ระยะห่างตัวนับถอยหลังจากด้านบน
 12. Countdown distance from bottom – ระยะห่างตัวนับถอยหลังจากด้านล่าง

You must be logged in to post a comment.